Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

stehlen

Als ich an der Mauer entlang ging, habe ich mir paar Birnen gestohlen.

Wittlicher Platt

groabpsen

Wie aisch oan d'r Mauer langsd sai gaang, honnisch m'r poar Bieren gegroabpsd.


groabpsen.mp3:

Nach oben