Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

recht

Du hast ganz recht. Macht euch zurecht.

Wittlicher Platt

rääschd

Dau hohs ganns rääschd. Maachd aisch z' rääschd.Nach oben