Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

rauchen

Hanni Gertz hat uns zum Rauchen animiert.

Wittlicher Platt

roachen

Gerdzen Hanni hodd os d' Maul geschdääld fier z' roachen.


roachen.mp3:

Nach oben