Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

Markt

obp'm Wochemoard Bodter unn Aijer."

Wittlicher Platt

Moard

"D' Wedlier Moard woar freher ganns berehmd. Obp d'r Moard sain d' äärschd Käärschen, Praumen, Bieren unn Ääbpel verkoofd gänn


Moard.mp3:

Nach oben