Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

Fussel, Fädchen

Franziska, guck mal, du hast ein paar Fusseln am Rock hängen.

Wittlicher Platt

Fiesemschi

Siska, kugk emoal, dau hohs e poar Fiesemscher oam Roagk hängken.


Fiesemschi.mp3:

Nach oben