Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

bewegen, wimmeln

Der Fisch ist nicht kaputt, er bewegt sich noch. Am Bahnhof war heute wieder ein Gewimmel.

Wittlicher Platt

wieweln

Dä Fesch es ned kabbod, ä wieweld nooch. Oan d'r Boan woar haid namoal e Gewiewels.


wieweln.mp3:

Nach oben