Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

Bart

Lässt du dir den Bart stehen? Geh lass dich rasieren.

Wittlicher Platt

Board

Liehs d' d'r d' Board schdiehn? Gieh loahs daisch rasäärn.


Board.mp3:

Nach oben