Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

anfangs

Die Sache wird dir anfangs schwer fallen. Du musst anfangen.

Wittlicher Platt

oafangks

Die Saach wärd d'r oafangks schwäär faalen. Dau mohs oafängken.


oafangks.mp3:

Nach oben